Fennica

MSV Fennica är en finländsk isbrytare som byggdes 1993 av Finnyards i Rauma, Finland. "MSV" står för Multi Service Vessel, och anger att fartyget inte är renodlad isbrytare, utan också är avsett att fungera som till exempel offshorefartyg i oljebranschen utanför isbrytarsäsongen.